Vores overordnede idégrundlag

Takeda-ism
Vi er til en hver tid forpligtet til at handle med integritet, rimelighed, ærlighed og udholdenhed, især når vi bliver konfronteret med vanskeligheder eller udfordringer.

Mission
Vi stræber efter øget sundhed for patienter verden over gennem førende innovation i medicin.

Vision
Innovation baseret på en stærk førerposition inden for videnskab og medicin, der er medvirkende til forskningsresultater, udvikling og levering af kvalitetsprægede, differentierede produkter, fokuseret på patienters behov.

En kultur baseret på godt corporate medborgerskab der styrker medarbejdere ved samarbejde, involvering, tillid og rettidig beslutningstagning.

Bæredygtig vækst som corporate værdi ved udnyttelse af kerne terapeutiske områder, og en ledende position i industrien i pipeline og produktportefølje.

Værdier
Alt imens vi opretholder de højeste etiske standarder, fokuserer vi på følgende værdier:
Diversitet - Teamwork - Engagement - Gennemsigtighed - Passion - Innovation

 

Toppen af siden

Takeda Pharma